Porozmawiajmy o migrenie...

Co to jest migrena?

Migrena nie jest tylko bólem głowy, lecz także chorobą, której wyznacznikiem jest najczęściej połowiczy ból głowy z innymi objawami, do których należą:

  • mdłości i wymioty,
  • wrażliwość na światło i hałas,
  • zaburzenia widzenia,
  • zaburzenia czucia,
  • osłabienie siły mięśniowej kończyn,
  • problemy z mową,
  • zawroty głowy,
  • zaburzenia równowagi.

 

Pacjentka z migreną

Migrenę zaliczamy do samoistnych, czyli pierwotnych bólów głowy. Została ona sklasyfikowana przez Komitet Klasyfikacyjny Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy (IHS, International Headache Society) pod numerem 1 w najnowszej Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy.

Oznacza to, że migrena jest jednostką chorobową zdefiniowaną i dość dobrze znaną na całym świecie, w Polsce jednak niestety cały czas bagatelizowaną, zarówno w zakresie rozpoznawania, jak i leczenia. Jak wynika z definicji pierwotnego, samoistnego bólu głowy, migrena jest chorobą samą w sobie i u jej podłoża nie leży żadna inna jednostka chorobowa ani zespół objawowy.

Obraz kliniczny migreny charakteryzuje się spontanicznym, nawracającym bólem głowy, pojawiającym się napadowo i trwającym od 4 do 72 h u osób dorosłych przy nieleczonym napadzie.

Typowymi cechami napadu są bóle jednostronne o pulsującym charakterze, średnim lub znacznym nasileniu, zwiększające się pod wpływem zwykłej aktywności fizycznej, z towarzyszącymi nudnościami lub wymiotami oraz wrażliwością na światło, hałas i zapachy.

QUIZ