Referencje

Referencje użyte do przygotowania materiałów na stronie www.migrena.pl:

  • Domitrz I, Kozubski W. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne postępowania w migrenie. Polski Przegląd Neurologiczny, 2019, tom 15, supl. B
  • Domitrz I. Migrena. Medical Education, Warszawa 2018.
  • Siemiński M. Rozpoznanie migreny bez aury według aktualnej III Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy. CNS Reviews 2018, vol. 2, no. 1, 109–110.