Pytania i odpowiedzi

Czy migrena jest choroba dziedziczną?

Mówi się, że migrena jest chorobą dziedziczną. Twierdzenie to oparte jest na obserwacji rodzin, których członkowie cierpią na tę chorobę od wielu pokoleń. Uważa się, że rodzinne występowanie migreny sięga aż 70%, w większości rodzin nie udowodniono jednak sposobu dziedziczenia choroby.

Kiedy stosujemy farmakologiczne leczenie profilaktyczne migreny?

Leczenie profilaktyczne w migrenie podejmuje się wtedy, gdy napady są częste, ciężkie i słabo poddają się leczeniu doraźnemu, po którym, nawet w przypadku krótkotrwałej ulgi, często następują nawroty bólu głowy. Kryteria w tym zakresie są indywidualne, jednak występowanie przynajmniej jednego, ciężkiego, pełnoobjawowego napadu w tygodniu powinno skłaniać do rozważenia leczenia profilaktycznego.

Czy migrena jest wyleczalna?

W większości przypadków migrena trwa całe życie, a całkowite jej wyleczenie jest niemożliwe. Migrena dziecięca i młodzieńcza może ustąpić wraz z dorastaniem, chociaż przebieg choroby jest zmienny, z okresami poprawy, remisji i pogorszenia. Celem postępowania nie jest zatem wyleczenie migreny, ponieważ to niemożliwe, ale zredukowanie liczby napadów i ich nasilenia, tak by nie upośledzały funkcjonowania chorych.

Opanowanie napadów, czyli znaczne zmniejszenie ich częstości i nasilenia, umożliwiające znormalizowanie trybu życia, udaje się u wielu chorych, choć wymaga obustronnej cierpliwości oraz właściwego leczenia połączonego z zaufaniem chorego do lekarza.