Farmakoterapia migreny

  • Leczenie doraźne
  • Leczenie profilaktyczne

Leczenie doraźne

Wybór sposobu doraźnego leczenia napadów zależy od ich nasilenia, zindywidualizowanych przeciwwskazań pacjenta do przyjmowania poszczególnych leków oraz względów ekonomicznych, czyli kosztów terapii.

Najważniejszą zasadą jest przyjęcie leku przerywającego napad migreny tak szybko, jak to możliwe po rozpoczęciu i rozpoznaniu napadu migreny.

O szczegółowe informacje dotyczące leczenia należy zapytać lekarza.

Leczenie profilaktyczne

Farmakologiczne leczenie profilaktyczne w migrenie podejmuje się wtedy, gdy napady są częste, ciężkie i słabo poddają się leczeniu doraźnemu, po którym, nawet w przypadku krótkotrwałej ulgi, często następują nawroty bólu głowy.

Kryteria w tym zakresie są indywidualne, jednak występowanie przynajmniej jednego, ciężkiego, pełnoobjawowego napadu w tygodniu powinno skłaniać do rozważenia leczenia profilaktycznego.

Istotą leczenia profilaktycznego jest wybór odpowiedniego leku dla danego chorego, stosowanie odpowiedniej dawki terapeutycznej oraz odpowiednio długie utrzymanie leczenia. Chory powinien być poinformowany o konieczności przestrzegania zaleceń lekarskich.

O szczegółowe informacje na temat leczenia należy zapytać lekarza.