Czy mam migrenę?

Jak rozpoznać typowe objawy

Kryteria rozpoznania migreny bez aury są następujące:

A. Przynajmniej pięć ataków w ciągu życia, spełniających warunki B-D.
B. Ból głowy trwa od 4 do 72 godzin (przy braku leczenia lub przy nieskutecznej terapii).
C. Ból głowy charakteryzuje się przynajmniej dwiema z poniższych cech:

  • jednostronna lokalizacja bólu,
  • ból o pulsującym charakterze,
  • ból o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim,
  • ból nasilający się pod wpływem zwykłej aktywności fizycznej (np. chodzenie, wchodzenie po schodach) lub powodujący unikanie takiej aktywności.

D. Podczas bólu głowy występuje przynajmniej jeden z poniższych objawów:

  • nudności i/lub wymioty,
  • fotofobia i fonofobia.

E. Ból nie spełnia kryteriów innego rozpoznania.

QUIZ