Dzienniczek bólów głowy

Pobierz dzienniczek

Bardzo ważne jest, aby pacjent z bólem przewlekłym, a w szczególności z bólem głowy i napadami migreny prowadził dzienniczek bólów głowy z oceną m.in. ich nasilenia, występowania innych objawów (np. nudności, wymiotów), przyjmowania leków doraźnych.

Wypełniony dzienniczek pacjent powinien przynosić na każdą wizytę, aby pomóc lekarzowi w ustaleniu rozpoznania, a także w ocenie skuteczności wdrożonego leczenia, w tym profilaktycznego, w zakresie zarówno częstości, jak i nasilenia dolegliwości bólowych oraz innych objawów migreny.

Wzór uzupełniania tabel w dzienniczku

Zobacz wzór

Instrukcja uzupełniania tabel

  • W tabelach należy odnotowywać wszystkie istotne informacje z dnia, w którym wystąpił atak bólu głowy (dzień z bólem głowy, typ bólu głowy, natężenie bólu, czas trwania napadu bólu, objawy towarzyszące, przyjęte doraźnie leki przeciwbólowe/przeciwmigrenowe, informacja o efekcie przyjmowanych leków przeciwbólowych/przeciwmigrenowych, czynnik mogący wyzwalać napad migreny).
  • Wyjaśnij z lekarzem zasady wypełniania tabel.
  • Upewnij się, że rozumiesz wszystkie oznaczenia i sformułowania.
  • Poszczególne dane zaznaczaj krzyżykiem („X”), z wyjątkiem: natężenia bólu, czasu trwania napadu bólu, przyjętych doraźnie leków – w tych przypadkach wpisz konkretne liczby.
  • Wpisz wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być istotne (infekcje, pobyty w szpitalu, zmęczenie).
  • Pobierz tabele i wypełniaj je w razie wystąpienia bólu.
  • Koniecznie WYDRUKUJ tabelę i zabierz ją ze sobą na wizytę u lekarza
  • Dodatkowo na wizytę weź ze sobą przygotowaną listę leków, które przyjmujesz z powodu migreny (jeśli nie są zawarte w dzienniczku bólów głowy) oraz z powodu innych chorób, oraz wszelkie suplementy diety i preparaty ziołowe.

Dzienniczek bólów głowy

Pobierz dzienniczek