Dzienniczek migreny

Pobierz dzienniczek

Bardzo ważne jest, aby pacjenci z bólem przewlekłym, a w szczególności z bólem głowy i napadami migreny, prowadzili dzienniczki bólów głowy z oceną ich nasilenia oraz notatkami dotyczącymi występowania innych objawów (na przykład nudności, wymiotów) i przyjmowania leków doraźnych.

Wypełniony dzienniczek pacjenci powinni przynosić na wizyty, aby pomóc lekarzowi w ustaleniu rozpoznania migreny, innego samoistnego bólu głowy czy polekowego bólu głowy, a także w ocenie skuteczności wdrożonego leczenia profilaktycznego w zakresie nasilenia i częstości występowania dolegliwości bólowych oraz innych objawów migreny.

Wzór uzupełniania tabel w dzienniczku

Zobacz wzór

Instrukcja uzupełniania tabel

  • W tabelach należy odnotowywać wszystkie istotne informacje z dnia, w którym wystąpił atak migreny (czas trwania napadu, siła napadu, objawy towarzyszące: mdłości/wymioty, nadwrażliwość na światło, zapach, dźwięk, aura migrenowa).
  • Wyjaśnij z lekarzem zasady wypełniania tabel.
  • Upewnij się, że rozumiesz wszystkie oznaczenia i sformułowania.
  • Obecność objawów zaznaczaj krzyżykiem („X”).
  • Wpisz wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być istotne (infekcje, pobyty w szpitalu, zmęczenie).
  • Wpisz leki, które przyjmujesz w czasie napadu.
  • Wpisz leki, które przyjmujesz również z powodu innych chorób, oraz wszelkie suplementy diety i preparaty ziołowe.
  • Wypełnij tabele (dostępne do pobrania) i zabierz je ze sobą na wizytę u lekarza.
Powyższe informacje (wzór i instrukcja uzupełniania tabel w dzienniczku) pochodzą z "Dzienniczka migreny" autorstwa prof. dr hab. n. med. Wojciecha Kozubskiego z Kliniki Neurologii UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wydanego drukiem przez wydawnictwo ITEM Publishing. Opublikowano za zgodą wydawnictwa ITEM Publishing Sp. z o.o. Sp.k., Warszawa, kwiecień 2020.

Dzienniczek migreny

Pobierz dzienniczek